לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט העליון - רכישת מניות: האם כוללת בחוּבּה גם רכישת מוניטין?

במבזק מיום 25.2.2013 דיוַוחנו אודות פרסום פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בעניין כלל חברה לביטוח בע"מ (קישור לפסק-הדין).
 
עניינו של הערעור בשלוש עסקות שביצעה המערערת, חברת ביטוח העוסקת בכל ענפי הביטוח, לרכישת מניות שלוש חברות לניהול קרנות פנסיה.
בדיווחיה למשיב, טענה המערערת, כי בעסקות אלו רכשה לא מניות בלבד, אלא רכשה גם נכס נוסף הנלווה למניות - מוניטין, ולחלופין, סינרגיה וזרם עמלות.
המשיב חָלק על עמדת המערערת ומיסה את העִסקות כאילו היו עסקות לרכישת מניות גרידא.
 
בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופט מ' אלטוביה, דחה את הערעור.
אומנם, השופט אלטוביה קבע, בניגוד לדעת המשיב, כי עקרון המהות הכללית האמיתית במשולב עם הטלת מס אמת מחַייב לאפשר לנישום לטעוֹן למהות כלכלית על-פני צורה, תוך הטלת נטל שכנוע מוגבר על הנישום הטוען לכך ותוך שימת לב לשאלות של תום לב.
ברם, לאחַר שבחן השופט אלטוביה את מהות העִסקות שבוצעו ומטעמים שונים לגבי כל אחת מהן, הוא הגיע למסקנה, כי לא היו אלו עסקות לרכישת מוניטין ואף לא לרכישת סינרגיה או זרם עמלות, כטענותיה החלופיות של המערערת.
 
היום פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בערעור (קישור לפסק-הדין).
בית-המשפט העליון, מפי השופטים ס' ג'ובראן, י' דנציגר וי' עמית, דחה את הערעור.
בפסק-דין קצר נקבע, כי אין מקום לדחות את הממצאים העובדתיים של בית-המשפט המחוזי וכי ממצאים אלה תומכים במסקנות המשפטיות אליהן הגיע בית-המשפט.