לוגו אלכס שפירא ושות׳

הוארך מועד הגשת בקשות בהתאם להסדרי-המעבר לנאמנויות נהנה תושב ישראל

במבזק מיום 9.3.2014 דיווחנו אודות פרסום הֶסדרי-המַעבר מטעם רשויות המס שיחולו על נאמנויות שהוקמו לפני יום 31.12.2013 ואשר היוצר שלהן הינו תושב-חוץ והנהנה הינו תושב ישראל (קישור להסדרים).
זאת, בעקבות חקיקת תיקון 197 לפקודת מס הכנסה.
 

על רקע בקשות שהועלו על-ידי לשכות המיַיצגים וציבור הנאמנים, הודיעה רשות המסים על מתן אורכה נוספת למועד הגשת הבקשות להיכלל בהסדרי-המַעבר בצירוף הנספחים הרלוונטיים למשרדי פקיד-שומה תל-אביב 1 או פקיד-שומה תל-אביב 3, לפי העניין, וזאת עד ליום 30.6.2015 (קישור להודעה).