לוגו אלכס שפירא ושות׳

מבזק מיוחד: רשות המיסים פרסמה את הוראת השעה בנושא גילוי מרצון אנונימי וגילוי מרצון במסלול מקוצר

רשות המיסים פרסמה הוראת שעה לתקופה של שנה בנושא גילוי מרצון (קישור להוראה).
 
בגדרה של ההוראה, הוסדרה הגשת בקשות אנונימיות לגילוי מרצון, עליהן תחולנה, בשינויים המחויבים, הוראות נוהל גילוי מרצון.
 
עוד נכלל בהוראה "מסלול מקוצר" לטיפול בבקשות לגילוי מרצון שההון הנכלל בגדרן אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ש"ח בשנות הדיווח.
במסלול זה לא תתאפשר הגשת בקשות אנונימיות והבקשות שתוגשנה תהיינה כפופות, בשינויים המחויבים, להוראות נוהל גילוי מרצון.
מומלץ אפוא, לבחון את הוראת השעה ואת היתָכְנותה בנסיבות הרלבנטיות.
משרדנו הינו בעל ניסיון עשיר בעניין זה ועומד לרשותכם לצורך קבלת ייעוץ והגשת בקשות גילוי מרצון.