לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם חוזר מקצועי בנושא השינויים בהוראות סעיף 97(ב3) לפקודה (פטור ממס על רווח הון של תושב חוץ במכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל)

כזכור, במסגרת חוק ההסדרים* שפורסם ברשומות ביום 5.8.2013 נקבעו, בין היתר, שינויים מהותיים במס הכנסה (תיקון 197 לפקודת מס הכנסה), כאשר אחד השינויים כָּלל צמצום של הפטוֹר ממס הקבוע בהוראות סעיף 97(ב3) לפקודה שעניינו ברווח הון שנבע לתושב-חוץ ממכירת נייר-ערך של חברה תושבת ישראל או במכירת זכות של חבר-בני-אדם תושב-חוץ שעיקר נכסיו הם זכויות לנכסים הנמצאים בישראל.
* חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013. להורדת חוק ההסדרים, לחצו כאן. 
 
היום פרסמו רשויות המס חוזר מקצועי שעניינו בשינויים שחלו באותו סעיף 97(ב3) לפקודה בעקבות תיקון 197.