לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מיסוי בנושא שאלת הזכאות לפטור ממס בהעברת מניות שבבעלות בני-זוג לחברה משותפת אחרת של בני-הזוג

החטיבה המקצועית שברשות המיסים ממשיכה בפרסום החלטות מיסוי והפעם ענייננו בהחלטה בנושא מניות חברה פרטית המוחזקות במלואן בידי בני-זוג נשואים: 90% בידי הבעל ו-10% בידי האשה.
בגדרהּ של הבקשה, התבקשה החטיבה המקצועית לאשר, כי העברת מלוא החזקותיהם של בני-הזוג במניות לחברה פרטית אחרת שבבעלותם המשותפת של בני-הזוג (50/50) תהיה פטורה ממס בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודת מס הכנסה.
 
הבקשה לא אושרה, וזאת מהטעם שהמונח "אדם" שבסעיף 104א לפקודה* אינו כולל "בן-זוג".
* ככל הנראה, הכַּוונה להגדרה שבסעיף 1 לפקודה.
עם זאת, צוין בהחלטה, כי במידה ובני-הזוג ימצאו לנכון לפְנות לגורם כלשהו ברשות המיסים בעניין זה, יהא עליהם להציג בפניו את תוכן ההחלטה.