לוגו אלכס שפירא ושות׳

פרסמה החלטת מיסוי חדשה שעניינה בהשלכות המס החלות על פעילותה של חברת תעופה זרה בישראל

החטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה החלטת מיסוי חדשה שעניינה בהשלכות המס החלות על פעילותה של חברת תעופה זרה בישראל (קישור להחלטה).
 
בגדרהּ של ההחלטה נקבע, בין היתר, כי למרוֹת שלחברה הזרה - שהינה תושבת מדינת אמנה, ועוסקת בהובלת נוסעים ומטען באמצעות מתן שירותי תעופה בינלאומיים - יש מוסד קבע בישראל, הכנסותיה מפעילות תעופה בינלאומית (כמפורט בהחלטה) כמו גם ההכנסות הכרוכות בפעילות זו ולא נותקו הימנה, תהיינה פטורות ממס הכנסה בישראל.
 
עוד נקבעו בהחלטה תנאים שונים שהחברה הזרה צריכה לקיים ובכלל זאת ניהול פנקסי חשבונות, פתיחת תיק בפקיד-השומה והגשת דו"חות ועוד.