לוגו אלכס שפירא ושות׳

הושג הסכם עם משרד האוצר האמריקאי ליישום ה- FATCA

רשות המיסים הודיעה לאחרונה על גיבוש "הסכם שבמהות" עם משרד האוצר האמריקאי ליישום דרישות חקיקת ה-FATCA.*
* Foreign Account Tax Compliance Act.

ההסכם מַסדיר העברת מידע לרשויות המס בארצות הברית, באמצעות רשות המסים בישראל אשר תקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל.

המידע שיימסר יכלול פרטים אודות חשבונות פיננסיים המוחזקים בישראל בידי אזרחי ארצות הברית או בידי בעלי Green Card או בידי תושבי ארצות הברית או בידי ישות משפטית שיש בה לאמריקאים החזקה מהותית.

עוד סוכם, כי בהמשך תהיה אפשרות שרשות המס האמריקאית תדַווח על הכנסות בחשבונות של ישראלים בארה"ב.

בנוסף, יכלול ההסכם הוראות לשמירת המידע ואבטחתו וכן הוראות שיגבילו את השימוש שרשויות המס בארצות הברית תוכלנה לעשות בו.
ההסכם המלא יפורסם לאחר החתימה.
 
לפרטים נוספים אודות ההסכם, לחצו כאן.