לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשות המיסים החליטה על דחיית מועד מסירת ההודעות ביחס לנאמנות קרובים שהוקמה לפני 1.1.2014 + טפסים מעודכנים

כידוע, בגדרו של חוק ההסדרים בוצעה שורה ארוכה של תיקונים בפקודת מס הכנסה ובכלל זאת בפרק רביעי 2 שבחלק ד לפקודה שעניינו במיסוי נאמנויות.
במסגרת התיקונים האמורים נתווסף, בין היתר, המונח "נאמנות קרובים" שהיא נאמנות שבּה היוצר הינו תושב-חוץ, הנהנה הוא תושב ישראל ובין היוצר לנהנה שהוא תושב ישראל מתקיימים יחסים מיוחדים.
כמו-כן, נקבע, כי על הנאמן בנאמנות קרובים להודיע לפקיד-השומה הן על יצירת הנאמנות (בטופס 154) והן על בחירתו באחד ממסלולי המיסוי (בטופס 154), כאשר את הטפסים יש להגיש תוך 60 יום ממועד הקמת הנאמנות או ממועד הפיכתה לנאמנות קרובים, ולגבי נאמנות קרובים שהוקמה לפני 1.1.2014 נדרש היה למסוֹר את ההודעות כאמור עד ליום 30.1.2014.
 
הבוקר פרסמה רשות המיסים הודעה לפיה הוחלט על מתן אורכה למועד מסירת ההודעות ביחס לנאמנות קרובים שהוקמה לפני 1.1.2014, וזאת עד ליום 30.6.2014 (קישור להורדה).
 
במקביל, פרסמה רשות המיסים את הטפסים הבאים:
  • טופס 141 - הצהרה על נאמנות בלתי-הדירה (קישור לטופס);
  • טופס 147 - הודעה על יצירת נאמנות או על הקנייה לנאמנות (קישור לטופס);
  • טופס 153 - הודעה על חברה להחזקת נכסי נאמנות (קישור לטופס);
  • טופס 154 - הודעה על בחירה במסלול מיסוי בנאמנות נהנה תושב ישראל שהיא נאמנות קרובים (קישור לטופס);
  • טופס 1327 - דו"ח לנאמן בנאמנות - דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2013 (קישור לטופס).