לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 198 לפקודת מס הכנסה - שינויים דרמטיים בכללי המיסוי החלים על חברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה

פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 198), התשע"ד-2013 ("התיקון").
 
בגדרו של התיקון, אוגד ההסדר בדבר חברה נשלטת זרה ובדבר חברת משלח יד זרה תחת פרק רביעי 1 לפקודה.
במקביל, בוצעו שינויים מהותיים בכללי המיסוי החָלים של שני סוגי החברות האמורות.
 
להורדת התיקון, לחצו כאן.