מבזקי מס

05/09/2021: ברכת שנה טובה מעו"ד (רו"ח) אלכסנדר שפירא ומצוות משרד אלכסנדר שפירא ושות' ואתר CapiTax.co.il