לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם חוזר מקצועי מעודכן בנושא פטור ממס בגין מלגה בתקופת לימודים או מחקר במוסד לימוד ומחקר

27/11/2012

במבזק מיום 7.3.2010 התייחסנו לפרסומו של תיקון 175 לפקודת מס הכנסה.*

* להורדת תיקון 175, לחצו כאן.

בגדרו של תיקון 175 נקבע, כי מלגה שניתנת לסטודנט בתקופת לימודיו במוסד להשכלה גבוהה תהיה פטורה ממס, וכי מלגה שניתנת לחוקר בתקופת לימודיו במוסד מחקרי או במכון מחקר תורני תהיה פטורה ממס הכנסה עד לסכום התקרה (90,000 ש"ח).
הוראת פטוֹר זו נקבעה במסגרת סעיף 9(29) לפקודת מס הכנסה.

התיקון כָּלַל גם תיקון עקיף לחוק מע"מ (תיקון 38), לפיו מלגה כאמור לא תחויב במס שכר.

ביום 24.5.2011 פורסם חוזר מקצועי בנושא זה על-ידי רשויות המס (חוזר 7/2011).

הבוקר פרסמו רשויות המס חוזר מקצועי נוסף בנושא (חוזר 5/2012), אשר מחליף את חוזר 7/2011.

קישור לחוזר החדש