לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הודעה מטעם רשות המסים בנושא הרחבת ההקלות לבני-זוג העובדים בעסק בבעלותם המשותפת או בבעלות אחד מהם, שדרשו חידוש נפרד

25/11/2012

פורסמה הודעה מטעם רשות המסים בנושא הרחבת ההקלות לבני-זוג העובדים בעסק בבעלותם המשותפת או בבעלות אחד מהם, שדרשו חידוש נפרד.

לפי ההודעה, תתאפשר החלת סעיף 66(ה) לפקודת מס הכנסה, המאפשר חישוב נפרד בתנאים מסוימים ועד לסכום של 48,960 ש"ח (נכון לשנת-המס 2012), ביחס לשנים קודמות עד לשנת-המס 2012 (כולל).
הקלה זו תחול לגבי כל התיקים "הפתוחים" בהם עולה סוגיית חישוב מאוחד/נפרד, לרבות תיקים התלויים ועומדים בבית המשפט, לנישומים העומדים בתנאי הסעיף, גם אם לא הודיעו על בקשתם במועד.
עוד צוין בהודעה, כי יבוטלו קנסות וריבית בגין המס הנובע מסוגיית חישוב נפרד /מאוחד וכי תינתן פריסת חוב המס הנובע מסוגיית חישוב מאוחד/נפרד עד ל- 12 תשלומים.

על-פי ההודעה, ההקלות האמורות מותְנות בהגשת בקשה לפקיד-השומה לתיקון הדוחות השנתיים לשנים הרלוונטיות עד ליום 1.3.2013.

לבסוף, צוין בהודעה, כי מנהל הרשות, מר דורון ארבלי, הקים צוות שבוחן בימים אלה פתרון בסוגיית החישוב מאוחד/נפרד לשנת-המס 2013 ואילך.  

קישור להודעה