לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הצעת חוק העמקת גביית המסים והגברת האכיפה הכוללת תיקוני חקיקה של מרבית חוקי המס

06/11/2012

פורסמה הצעת חוק העמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ג-2012 ("הצעת החוק").

בגדרהּ של הצעת החוק מוצע לבצע תיקוני חקיקה, חֵלקם מרחיקי-לכת, של מרבית חוקי המס (לרבות פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ, חוק מיסוי מקרקעין, חוק הבלו וחוק איסור הלבנת הון) שעניינם הגברת אכיפת דיני המס, צמצום היקף העלמות המסים בישראל, שיפור וייעול גביית המסים, שיפור באיסוף המידע והדיווח לרשות המיסים, ומלחמה בתופעת הלבנת ההון וההון השחור.

קישור להצעת החוק