לוגו אלכס שפירא ושות׳

לא ניתן להגיש ערעור לבית-המשפט העליון על החלטת ביניים של ועדת ערר מס שבח

01/11/2012

פורסמה החלטתו של הרשם ג' שני בנוגע לבקשה שהגיש מנהל מיסוי מקרקעין לסלק על הסף ערעור על החלטת ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בירושלים במסגרת ערר מס שבח (ע"א 5238-12ב).
המערער הגיש ערר לועדת-הערר על שומת מס שבח מתוקנת שהוציא לו המשיב לגבי מכירת מניות באיגוד מקרקעין. במסגרת הדיון הוסכם שהתיק יוחזר לשלב ההשגה, וזאת לשם בחינת טענה חדשה שהעלה המערער. המערער אכן הגיש השגה מתוקנת, וזו נדחתה על-ידי המשיב, ועל-כן המערער הגיש ערר נוסף. לגבי ערר נוסף זה קבעה הוועדה, כי הערר יתייחס רק לשאלה שבגינהּ הוחזר הערר למשיב; ולאחר מכן, התוותה הוועדה את סדרי הדיון בערר (דהיינו, הגשת תצהירי עדות ראשית והוראות נלוות וקביעת התיק לקדם משפט). על קביעה זו של הוועדה הגיש המערער ערעור לבית-המשפט העליון.

הרשם הורה על מחיקת הערעור על הסף, וזאת מהטעם שאפשרות הערעור לבית-המשפט העליון חלה לגבי "החלטה של ועדת ערר... בבעיה משפטית", כאשר התיבה "החלטה" משמעה החלטה סופית.
בנסיבות המקרה, לעומת זאת, לא מדובר היה בהחלטה סופית ואף לא ב"פסק-דין חלקי" כפי שטען המערער, אלא בהחלטה בדבר קביעת מסגרת וסדרי הדיון, המהווה בגֶדר החלטת ביניים שבבוא היום ניתן יהיה להשיג עליה במסגרת הערעור על ההחלטה הסופית בערר (ככל שיימצא הצורך בהגשת ערעור כזה).