לוגו אלכס שפירא ושות׳

אימתי ביצוע חישוב מאוחד יביא לכך שבן הזוג הרשום יהיה זכאי לפטוֹר ממס לנכה בגין הכנסת בן הזוג?

28/10/2012

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בירושלים בעניין כספי (ע"מ (י-ם) 14440-07-10).
בגדרו של פסק-הדין הועמדה למבחן שאלה אחת: האם כאשר מבוצע חישוב מאוחד של בני-זוג ובת הזוג (שאינה "בן הזוג הרשום") הינה נכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, חל הפטוֹר ממס לפי אותו סעיף 9(5) על כְּלָל הכנסות בני-הזוג?

בית-המשפט המחוזי, מפי השופט מ' מזרחי, דחה את הערעור.

נקבע, כי אומנם משמעות הוראות סעיף 65 לפקודה – לפיהן "הכנסת בני זוג יראוה לעניין פקודה זו כהכנסת בן הזוג הרשום והיא תחויב על שמו" – היא ייחוס כְּלָל ההכנסה לבן-הזוג הרשום, וכנגזר מכך גם העברת התכונה המאפיינת את ההכנסה.
עם זאת, לא בכל מקרה של מיזוג הכנסות לצורך חישוב המס ניתן לדבר על "מטמורפוזה" של ההכנסה, באופן שהיא מקבלת תכונה שלא הייתה בה מלכתחילה. כך, בכלל המקרים הנכנסים לגֶדר מיזוג זה, יש להבחין בין מצבים בהם ההכנסה "המועברת" לצורך חישוב המס עוֹברת למי שהוא נשא של התכונה המביאה להקלה במס, ובין מקרים בהם היא מועברת למי שאינו נשא של תכונה זו.

לאור זאת, נקבע, כי בן-הזוג הרשום הינו זה הקובע את תכונות ההכנסה הכוללת לצורך החישוב, ובהתאם אם בן הזוג הרשום הוא נכה, תיהנה כל ההכנסה מהפטוֹר (כאשר הוכיח הנכה יגיעה אישית); ואילו כאשר בן הזוג הרשום אינו נכה, מיזוג הכנסתו שלו עם הכנסת בן זוג נכה לא תזַכה את ההכנסה הכוללת בפטוֹר ממס.