לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכורת – גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל – הנוהל המעודכן עתיד לפוג בתום החודש!!!

01/09/2012

כזכור, ביום 15.11.2011 רשות המסים פרסמה ניהול מעודכן לגילוי מרצון לתקופה שבין 15.11.2011 ועד ליום 30.6.2012 ("הנוהל המעודכן"),* המַקנה הקלוֹת שונות בהשוואה לנוהל הרגיל מיום 10.4.2005,** וזאת ביחס לנכסים והכנסות מחוץ לישראל.

* להורדת הנוהל המעודכן, לחצו כאן.
** להורדת הנוהל הרגיל, לחצו כאן.

ביום 26.6.2012 פורסמה הודעת רשות המסים (קישור להודעה), לפיה תוקפו של הנוהל המעודכן מוארך עד ליום 27.9.2012 (יום לאחַר יום כיפור) וכי תתאפשר גם הגשת פניות אנונימיות מקדמיות שמטרתן בירור חבות המס הנובעת מהבקשה. 

בשלב זה, לא ידוע על כוונת הרשות להאריך פעם נוספת את תוקפו של הנוהל המעודכן.

אנו שבים אפוא וממליצים, לבחון בהקדם את הנוהל המעודכן ואת היתָכְנותו בנסיבות הרלבנטיות.

משרדנו עומד לרשותכם לביצוע פניות מיידיות לרשות המיסים בעניין זה.