לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מיסוי בנושא שווי שימוש לרכב

30/07/2012

החטיבה המקצועית שברשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בנושא שווי שימוש לרכב (החלטת מיסוי 4586/12).

הבקשה למתן ההחלטה הוגשה על-ידי חברה העוסקת במתן שירות בכל רחבי הארץ והמעסיקה טכנאי שירות המטפלים באלפי לקוחות והמשתמשים ברכבים של החברה.
השירות ניתן 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, כאשר בכל יום 10% מהטכנאים הינם כוננים בשעות שמֵעבר לשעות העבודה.
במסגרת הבקשה נטען, כי למעלה מ-75% מהשימוש ברכבים (על-פי קילומטרים) הינו שימוש לצורכי מתן השירות. בהתאם, נתבקשה החטיבה המקצועית שברשות המסים לאפשר לטכנאים לקבוֹע את שווי השימוש שיש לזקוֹף לכל עובד לפי חישוב פרטני, שיהיה לפי החֵלֶק היחסי מסך העלות הכוללת של השימוש ברכב, לפי יחס הנסיעות הפרטיות בפועל של אותו עובד מסך הנסיעות ברכב.

הבקשה נדחתה, מהטעם שיש, לשיטת רשות המיסים, לחיֵיב את הטכנאים בשווי שימוש ברכב בהתאם למפורט בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987.