לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הוראה מקצועית בנושא נוהל מתן ארכות להגשת דו"חות מס הכנסה לשנת-המס 2011

26/07/2012

כידוע, רשות המיסים נוהגת ליתן לנישומים המגישים דו"חות באמצעות מייַצג (עו"ד, רו"ח, יועץ מס) אַרכָּה להגשת הדו"חות השנתיים. זאת, בהתאם להסדרים בין הרשות למייַצגים.

ביום 29.6.12 פורסמה הוראת ביצוע בנושא "דגשים בנוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2011" (קישור להוראת-הביצוע), הכוללת, בין היתר, טבלה מרכזת של ארכות בהתייחס למייַצגים מקושרים המשַדרים את הדו"חות השנתיים ישירות למחשב שע"מ ומייַצגים שאינם משַדרים את הדו"חות כאמור. בנוסף, כללה ההוראה התייחסות לאופן מדידת הארכּות במקרים מיוחדים, לעיצום הכספי המוטל בגין איחור בהגשת דו"ח מקוּון ולפניות למרשם המייַצגים שבמחלקת שירות ישיר שבחטיבת "שירות לקוחות" ברשות המיסים.

היום פורסמה הוראת ביצוע נוספת בנושא "נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2011".