לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מיסוי בנושא קרן פרטית להשקעות בנדל"ן בישראל

05/07/2012

כידוע, קרנות השקעה (שנהוג לכנוֹתן "קרנות גידור" הגם שאין, על-פי רוב, מדובר בקרנות כאמור) מוקמות, במקרים רבים, בדרך של ייסוד שותפוּת מוגבלת רשומה (הכוללת שותף כללי ושותף מוגבל), ופונות לרשות המיסים בבקשה לקבל אישור מקדמי (פרה-רולינג) המסדיר את חבויות המס הגלומות בפעילותן.

הבוקר פרסמה החטיבה המקצועית החלטת מיסוי שעניינה בכללי המיסוי שיחולו על קרן פרטית להשקעות במקרקעין בישראל.

להורדת ההחלטה, לחצו כאן.