לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא שינויי מבנה

01/07/2012

החטיבה המקצועית ברשות המסים פרסמה ארבע החלטות מיסוי חדשות בנושא שינויי מבנה:

  • מיזוג חברה ואגודה שיתופית חקלאית בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודת מס הכנסה והעברת מניות חברה זרה לחברה זרה אחרת לפי סעיף 104א לפקודה (החלטת מיסוי 5643/12);

  • העברת זכויות באגודה שיתופית בהתאם להוראות סעיפים 104א ו-ג לפקודה (החלטת מיסוי 9034/12);

  • מכירה בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 104ח לפקודה (החלטת מיסוי 6852/12 והחלטת מיסוי 8603/12)