לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הוראה מקצועית וטפסים לצורך הגשת תביעת פיצויים לתושבי הדרום שנעדרו ממקום עבודתם בשל סגירת מוסדות החינוך בתקופה 15.3.2012-11.3.2012

24/06/2012

ביום 14.6.2012 פורסמו ברשומות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשע"ב-2012 ("תקנות הוראת השעה"),* הקובעות את אופן הפיצוי בגין נזק עקיף שנגרם בתקופה 15.3.2012-11.3.2012 בְּשל המצב הביטחוני בדרום הארץ.

* להורדת תקנות הוראת השעה, לחצו כאן.

היום פרסמה רשות המיסים הוראה מקצועית שעניינה בתקנות הוראת השעה ואשר מַבהירה את אופן חישוב הפיצוי בגין נזק עקיף כאמור, אופן הגשת התביעה ותשלום הפיצויים.

קישור להוראה המקצועית              קישור לטופס התביעה