לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט העליון: שותפוּת עו''ד עשויה להיות בעלת מוניטין נפרד מֵעבר למוניטין של שותפיה

17/06/2012

פורסמו פסקי-הדין של בית-המשפט העליון בעניין ד"ר אמנון רפאל נ' עו"ד אשר רבינוביץ ואח' (ע"א 1228/11) ובעניין עו"ד (רו"ח) אבי גרא נ' ד"ר יהושע רוזנצוויג (ע"א 1746/11).

בשני המקרים, דחה בית-המשפט העליון את טענות המערערים, כי השותפויות נשוא הערעור הינן בעלוֹת מוניטין מֵעבר למוניטין של חבריהן, וזאת לאור הנסיבות העובדתיות הספציפיות בשני המקרים.

יצוין, כי בית-המשפט העליון הסתייג מאמירתו של בית-המשפט המחוזי, לפיה רק במקרים נדירים יש מוניטין נפרד לפירמות של עורכי-דין: לשיטת בית-המשפט, אין לצאת מהנחה, שלא הוּכחה, כי מדובר במקרים נדירים או חריגים, והנסיון המצטבר בתיקים אלה ילַמד מהו היקף הפירמות שיש להן מוניטין ומהו היקף הפירמות בהן המוניטין שייך לשותפיהן.

עוד יצוין, כי הגם שפסקי-הדין ניתנו במסגרת תביעות אזרחיות, יש בהם כדי להשליך גם לנושא המיסוי של מוניטין בכלל ולמוניטין של שותפוּת בעלי מקצועות חופשיים בפרט.