לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי בנושא תיקון 68 לחוק לעידוד השקעות הון

11/06/2012

ביום 6.1.2011 פורסם ברשומות חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 (קישור לחוק), בגדרו, בין היתר, נכלל תיקון 68 לחוק עידוד השקעות הון.

במסגרת תיקון 68 נקבעו שינויים מהותיים בחוק לעידוד השקעות הון ובכלל זאת עדכון מטרות החוק; ביטוח הפטוֹר ממס ותקופת ההטבות שחלו על מפעלי תעשייה לגבי מפעלים מאושרים/מוטבים; קביעת שיעורי מס מועדפים שיחולו על כלל הכנסתו של המפעל המועדף מפעילות הייצורית בישראל, בהתאם למיקום המפעל, וללא צורך בחישוב "יחס המחזורים"; ביטול הדרישה ל"השקעה מזערית עקיפה" וביטול ההודעה על "שנת בחירה" כתנאי להטבות המס; מתן אפשרות להינות מהטבות המס במקביל לקבלת מענקים ממרכז השקעות למפעלים באיזור פיתוח א'; וביטול פרק שביעי 3 לחוק.

הבוקר רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי שעניינו בהוראות השונות שנקבעו בתיקון 68 ובכלל זאת בתחולת התיקון והוראות-המַעבר שנקבעו בגדרו.

קישור לחוזר