לוגו אלכס שפירא ושות׳

התפרסמה הנחיה מטעם רשות המיסים בנושא הפקת טופסי 101 ונספחיו בצורה אלקטרונית

30/05/2012

כידוע, עובד חייב למלא בכרטיס עובד (טופס 0101) את פרטיו האישיים ומקורות הכנסתו בתחילת עבודתו אצל מעביד חדש וכן ב-1 בינואר של כל שנה שלאחר מכן. כמו-כן, חלה על העובד החובה לדַווח על שינוי בפרטים האישיים, ולהצהיר על כך תוך שבוע ימים.

חישוב המס החָל על העובד, לרבות מתן הקלוֹת מס שונות להן הוא זכאי, מתבצע על-ידי המעביד ומתבסס על הצהרת העובד בטופס ה-101.

הבוקר התפרסמה הנחיה מטעם רשות המיסים בנושא הפקת טופסי 101 ונספחיו בצורה אלקטרונית, דהיינו ללא מילוי כרטיס העובד באופן ידני.
זאת, מכוח תקנה 2(ה) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993, הקובעת מצבים מיוחדים בהם למעבידים שעומדים בתנאים מסוימים ישנה אפשרות לפטוֹר ממילוי כרטיסי העובד מידי שנה.

בשעתו, נקבעו כללים ליישום תקנה זו, וכעת הוחלט ברשות לעדכן את הדרישות.

בהתאם, ההנחייה כוללת כללים והוראות להפקת טופס 101 אלקטרוני (ובכלל זאת אופן הגשת הבקשה ואופן הפקת הטופס האלקטרוני), הוראות מיוחדות לעניין משלמי קצבה, בקשה למילוי טופס 101 אלקטרוני על-ידי המעביד, בקשה לרישום מערכת למילוי טופס 101 אלקטרוני על-ידי בית תוכנה ונספח הכולל הוראות בדבר אופן מילוי השדות בטופס האלקטרוני.

קישור  להנחייה

קישור  לנספח להנחייה