לוגו אלכס שפירא ושות׳

פסק-הדין בעניין בלטינסקי – הוכחת תושבוּת לצורכי מס בעיר נהריה

14/03/2012

פורסם פסק-הדין בעניין נאוה בלטינסקי (ע"מ 28132-04-10).

באותו מקרה, טענה המערערת, כי הינה תוֹשבת נהריה, לצורכי מס, ועל-כן זכאית להקלוֹת המס מכוח סעיף 11 לפקודת מס הכנסה.

בית-המשפט המחוזי בחיפה, מפי השופט ר' סוקול, דחה את הערעור, בקובעו, כי המערערת לא השכילה להוכיח, כי מקום מגוריה הקבוע בכל שנות-המס של הערעור היה אכן בנהריה וכי נהריה שימשה כמרכז חייה.

זאת, בין היתר, לאור העובדה שהמערערת החְזיקה, בכל שנות-המס נשוא הדיון, דירות בשכירות באיזורים אחרים, הייתה רשומה בספר הטלפונים כתושבת קרית ביאליק ואף ביצעה מרבית קניותיה מחוץ לאיזור נהריה.