לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט העליון: אין מקום להגשת עתירה על החלטתו של פקיד-השומה לבטל אישור פטור מניכוי מס במקור, וזאת בשל קיומו של סעד חלופי

29/02/2012

פורסם פסק-הדין בעניין א.ד חן ניהול ואחזקות בע"מ (בג"ץ 1652/12). 

באותו מקרה, עתרה העותרת לבית-המשפט העליון כנגד החלטתו של המשיב לבטל את אישור הפטוֹר מניכוי במקור (וליתר דיוק אישור לניכוי בשיעור 1%), בעקבות אי-המצאת ספרי החשבונות של העותרת למשיב, ומאוחר יותר עדכון האישור לשיעור ניכוי של 5%.

לטענת העותרת, המשיב לא נתן כל הסבר או נימוק להחלטתו ועשה שימוש בלתי-ראוי בסמכותו לתת אישורי פטוֹר מניכוי מס במקור, לרבות בשל כך שלא נתן לעותרת הזדמנות לשטוֹח טענותיה בפניו. 

בית-המשפט העליון דחה את העתירה על הסף, בקובעו, כי היה על העותרת לנקוֹט בהליך של השגה למשיב ובהגשת ערעור לבית-המשפט המחוזי.