לוגו אלכס שפירא ושות׳

פסיקה חדשה בנושא מע"מ

15/02/2012

פורסמו שני פסקי-דין של בית-המשפט המחוזי בנושא מע"מ: פסק-הדין בעניין ר.ד.מ.פ זמן אויר בע"מ ופסק-הדין בעניין מכבי ת"א כדורגל בע"מ

בפסק-הדין בעניין ר.ד.מ.פ זמן אויר בע"מ (ע"מ (י-ם) 356-08) נדוֹן עניינה של המערערת, חברה העוסקת במסחר באביזרים נלווים לטלפונים סלולאריים בכל רחבי הארץ ואשר הִפעילה, בין היתר, סניף בקניון "מול הים" באילת. המערערת לא רשמה את הסניף באילת כ"עוסק באיזור אילת", אך דיוְוחה למשיב על מכירותיה באילת כמכירות החייבות במע"מ בשיעור אפס.

המשיב חייב את המערערת במע"מ מלא בגין מכירותיה באילת, וזאת בנימוק שהסניף לא היה רשוּם במשרדי מע"מ באילת, ואף סירב לבקשתה של המערערת לרשוֹם את הסניף האמור למפרע.

בית-המשפט המחוזי בירושלים קיבל את הערעור וקבע, כי יש לאפשר למערערת להירשם למפרע כעוסק אילתי לגבי התקופה נשוא הערעור, ככל שעָמדה בתנאים המהותיים שהיו מצדיקים רישומה ככזו לוּ הייתה מגישה בקשתה בזמן אמת; וכי המערערת אכן עמדה בתנאים אלה. 

בפסק-הדין בעניין מכבי ת"א כדורגל בע"מ (ע"מ (ת"א) 1126/06) ערערה החברה על החלטתו של המשיב לשנות את סיוּוגה לצורכי מע"מ מעוסק למלכ"ר.

בית-המשפט יישם את המבחנים השונים שנקבעו לעניין זה בפסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין עמותת בשערייך ירושלים (ע"א 767/87) – דהיינו, מבחן המטרה וכוונת הרווח, מבחן חלוקת הרווחים, מבחן המקורות לגירעון התפעולי, מבחן מהות הפעילות, מבחן הרישום המוצדק והנפרד ושאלת הפגיעה בהכנסות האוצר – וקבע, כי בדין סוּוגה המערערת כמלכ"ר.