לוגו אלכס שפירא ושות׳

תקנות הפחת הקובעות שיעורי פחת מואצים לנכסים בבית מלון ובחברה תעשייתית הוארכו ליום 31.12.2013

27/12/2011

ביום 13.7.1989 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת) (תיקון מס' 3), התשמ"ט-1989 ("התקנות").*

* להורדת התקנות, לחצו כאן.

בגדרן של התקנות, נקבעו שיעורי פחת מואצים לנכסים בבתי מלון ובחברה תעשייתית, שהשימוש בהם הֵחל לראשונה בתקופה 31.12.1991-1.6.1989. במהלך השנים, הוארך המועד הרלבנטי מספר פעמים, וזאת עד ליום 31.12.2010.

היום פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת) (תיקון מס' 3), התשמ"ט-1989 (תיקון), התשע"ב-2011, בגדרן הוארך המועד האמור ליום 31.12.2013. זאת, רטרואקטיבית מיום 1.1.2011.

להורדת התקנות החדשות, לחצו כאן.