לוגו אלכס שפירא ושות׳

מכירה רעיונית – למכור או לא למכור?

21/12/2011

במבזק מיום 5.12.2011 דיווחנו אודות אישורו בכנסת של החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 ("החוק").*

* להורדת החוק, לחצו כאן.

כפי שכבר הסברנו, החוק קובע, בין היתר, הגדלה של שיעורי המס לגבי רווח הון ממכירת ניירות-ערך נסחרים ויחידות של קרן נאמנות פטורה, וזאת לגבי מלוא רווח ההון, קרי: לרבות בגין מַרכיב הרווח שנצמח לפני 1.1.2012.
בהתאם, נקבעה בחוק אפשרות (הן לגבי יחידים והן לגבי חברות) לבצע מכירה ורכישה מחדש – לרבות מכירה בהפסד – של ניירות-ערך ויחידות כאמור במהלך חודש דצמבר 2011 ("מכירה רעיונית"), תוך תשלום המס בשיעור "הישן" ותוך קבלת יום רכישה ועלות חדשים לצורכי מס. 

שאלת הכדאיות בביצוע מכירה רעיונית נדונה במסגרת טור המיסוי של הח"מ במגזין החודשי של אתר FUNDER, שהינו האתר הגדול ביותר בישראל לקרנות נאמנות ותעודות סל. 

למַעבר לכתבה, לחצו כאן.