לוגו אלכס שפירא ושות׳

נמחק הערעור שהוגש לבית-המשפט העליון בעניין קליימן (דיבידנד שחילקה חברה משפחתית מתוך רווחי אקוויטי)

28/11/2011

במבזק מיום 9.8.2010 התייחסנו לפרסום פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין קליימן (ע"מ 1183-5/05).

כזכור, באותו מקרה, קבע בית-המשפט המחוזי, מפי השופט מ' אלטוביה, כי דיבידנד שחילקה חברה משפחתית מתוך רווחי אקוויטי אותם רשמה בדו"חותיה הכספיים אינו מהווה חלק מהרווחים "שחולקו מהכנסות החברה",* וממילא חייב במס בידי בעל המניות.

* סעיף 64א(א)(1) לפקודת מס הכנסה.

על פסק-הדין הוגש ערעור לבית-המשפט העליון. ואולם, בהמלצת בית-המשפט העליון, ולאחַר שמיעת הטענות, חזרו בהם המערערים מהערעור, וזה נמחק ללא צו להוצאות.