לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא תיקוני החקיקה לגבי דירות מגורים

14/11/2011

במבזק מיום 24.2.2011 התייחסנו לפרסום הוראת-השעה בעניין הקלוֹת המס החדשות במכירת דירות מגורים וקרקעות לבניית דירות כאמור.*

* חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א-2011. להורדת הוראת-השעה, לחצו כאן.

כזכור, הוראת-השעה כללה לא רק הוספת מסלול פטוֹר נוסף ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה (בכפוף למספר תנאים וסייגים), אלא גם הוראה נוספת, לפיה יחיד שמכר/ימכור, בתקופה 31.12.2011-15.11.2010, קרקע שקיימת לגבּיה תוכנית בנייה המתירה בנייה על הקרקע של 8 דירות לפחות המיועדות לשַמש למגורים, ואשר רכש את הקרקע בתקופה 6.11.2011-1.4.1961 – יחויב במס על השבח הריאלי בשיעור 20% (במקום שהמס יחושב באופן ליניארי). זאת, בכפוף למלוא התנאים הקבועים בהוראת-השעה.

ביום 8.8.2011 פורסם תיקון להוראת-השעה,* לפיו יינתן פטוֹר ממס שבח במכירה של עד 3 דירות מגורים שאינם דירות מגורים מזכות ובלבד שהמכירה תבוצע בתקופה 30.6.2013-1.8.2011 ויתמלאו מלוא התנאים שנקבעו לעניין זה.

* חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה), התשע"א-2011. להורדת התיקון, לחצו כאן.

היום פורסמה הוראת-ביצוע של רשויות המס בנושא תיקוני החקיקה הנ"ל. 

להורדת הוראת-הביצוע, לחצו כאן.