לוגו אלכס שפירא ושות׳

עיקרי המלצות ועדת טרכטנברג לגבי מערכת המיסוי

26/09/2011

להלן עיקרי המלצות הוועדה בתחום המיסוי (להורדת ההמלצות, לחצו כאן):

  • ביטול מִתווה הפחתת מס ההכנסה, מס החברות ומע"מ בשנת 2012 ואילך;

  • העלאת מדרגת המס העליונה (על יחידים) מ-45% ל-48%;

  • קיצור הוראת-השעה לגבי תקרת החבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות, כך שהַחֵל ב-1.1.2012 התקרה תחזור להיות 5 פעמים השכר הממוצע;

  • העלאת מס החברות ל-25% בשנת-המס 2012 (תישקל העלאה נוספת ב-2013 ל-26%);

  • העלאת המס על ריבית, דיבידנד ורווחי הון (לרבות שבח מקרקעין) מ-20% ל-25% (לגבי יחיד שאינו "בעל מניות מהותי") ומ-25% ל-30% (לגבי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי"), וזאת תוך קביעת הוראות-מַעבר מתאימות (עם זאת, המס על אפיקים בלתי-צמודים יוותר בשיעור 15%);

  • שיעורי מס מיוחדים ליחידים בעלי הכנסות שמעל מיליון ש"ח בשנה: 50% לגבי הכנסות מיגיעה אישית, 27% לגבי ריבית, דיבידנד ורווחי הון (לגבי מי שאינו "בעל מניות מהותי") ו-32% לגבי ריבית, דיבידנד ורווחי הון (לגבי מי שהינו "בעל מניות מהותי");

  • העלאת הפרשות המעסיק לביטוח לאומי על חלק השכר הגבוה מ-60% מהשכר הממוצע מ-5.9% ל-7.6%, וזאת במהלך מדורג על-פני שלוש שנים;

  • מתן 2 נקודות זיכוי לגבר עבוּר כל ילד עד להגיעו עד גיל 3.

יצוין, כי הוועדה דחתה את ההצעה להטיל מס עיזבון.