לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם טופס הבקשה לפטור ממס שבח על-פי הוראת-השעה במכירת דירת מגורים שאינה מזכה

29/08/2011

רשות המיסים פרסמה טופס חדש (טופס 7648) – בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאינה מזכה לפי סעיף 6א להוראת-השעה.*

* כזכור, סעיף זה נוסף במסגרת חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) (הוראות השעה), התשע"א-2011 ("התיקון"),** הכולל מספר תיקונים מהותיים להוראת-השעה מחודש פברואר 2011.***
** להורדת התיקון, לחצו כאן.
*** חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א-2011 ("הוראת-השעה"). להורדת הוראת-השעה, לחצו כאן

להורדת הטופס, לחצו כאן.