לוגו אלכס שפירא ושות׳

הצעת-החוק לרפורמה נוספת במיסוי דירות מגורים אושרה (באופן מצומצם) בקריאה שנייה ושלישית

03/08/2011

בעקבות פניות רבות שקיבלנו בעניין זה, נבקש לעדכנכם, כי מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית חֵלק מהצעת-החוק לתיקון 71 לחוק מיסוי מקרקעין, שעניינה בפטוֹר ממס שבח במכירת דירות מגורים.*

* להורדת הצעת-החוק, לחצו כאן.

בעקבות הלחצים שהופעלו על ועדת הכספים – לרבות מטעם לשכת רואי-חשבון ולשכת עורכי-הדין – הצעת-החוק עברה לאחַר פיצולה, וחלקיה (המורכבים יותר) יידונו, ככל הנראה, רק עם פתיחת כנס החורף במושב הבא של הכנסת.

ואלה עיקרי החוק החדש, הכולל תיקון להוראת-השעה מחודש פברואר 2011* ולסעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין:

* חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א-2011 ("הוראת-השעה"). להורדת הוראת-השעה, לחצו כאן.
  • יינתן פטוֹר ממס שבח ("הפטוֹר החדש") גם במכירה של עד 3 דירות מגורים שלא שימשו למגורים ובלבד שהמכירה תבוצע בתקופה 30.6.2013-1.8.2011 ויתמלאו מלוא התנאים שנקבעו לעניין זה;

  • מי שירכוש דירת מגורים שנמכרה לו בפטוֹר החדש ולא תשמש למגורים במשך שנתיים רצופות ישלם מס רכישה בשיעור 15%;

  • מכירה בפטוֹר החדש תיחשב כמכירה בפטוֹר לעניין כמות הפטוֹרים לו זכאי המוֹכר לפי הוראת-השעה;

  • מכירה בפטוֹר לפי הוראת-השעה או לפי סעיף 49ב(1) לחוק ("הפטור אחת ל-4 שנים") תיחשב כמכירה בפטוֹר לעניין כמות הפטוֹרים החדשים;

  • מכירה בפטוֹר החדש לא תיחשב כמכירה לעניין הפטוֹר אחת ל-4 שנים (או 8 שנים, לפי העניין) ובלבד שהמכירה בפטוֹר אחת ל-4 שנים תבוצע בתקופה 30.6.2013-1.8.2011;

  • לעניין מכירת דירת מגורים בתקופה 1.1.2021-1.1.2013, הפטוֹר אחת ל-4 שנים יהפוך להיות אחת ל-8 שנים.

להורדת החוק החדש, לחצו כאן.