לוגו אלכס שפירא ושות׳

סיווג של נכס נדל"ן בחו"ל כנכס או כמלאי עסקי

25/07/2011

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין דוד ייני בע"מ (ע"מ 237/00). 

באותו מקרה, נדונו מספר מחלוקות בין המערערים לבין פקיד-השומה, ובכללן השְאֵלה האם נכס מקרקעין בצ'כיה שבבעלות חלקית של המערערת מהווה מלאי עסקי (כטענת המערערת) או נכס הוני (כטענת פקיד-השומה).

בית-המשפט המחוזי, מפי ס' הנשיאה, השופטת ש' וסרקרוג, דחה את טענת המערערת וקבע, כי לאור המבחנים השונים שנקבעו בפסיקה לעניין זה, מדובר בנכס ולא במלאי. בהתאם, נקבע, כי יש להשית על המערערת תוספת בשל אינפלציה (על-פי חוק התיאומים) בגין הנכס ולתאם את הוצאות המימון השוטפות שדרשה בגינו.

להורדת פסק-הדין, לחצו כאן.