לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הצעת החוק לתיקון 71 לחוק מיסוי מקרקעין: שינויים מרחיקי-לכת במיסוי דירות מגורים

12/07/2011

פורסמה הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 71), התשע"א-2011.

בגדרה של הצעת-החוק, שבּה עוד נעסוק בהרחבה בהמשך, מוצע לשנות (לרעה) את הֶסדר המיסוי החָל במכירת דירות בידי מי שיש לו כמה דירות, וזאת משנת-המס 2013 ואילך. מנגד, מוצע לאפשר, בכפוף לתנאים וסייגים שונים, מכירה בפטוֹר ממס שבח של דירת מגורים שאינה "דירת מגורים מזכה" (כגון: דירה ששימשה כמשרד).

להורדת הצעת-החוק, לחצו כאן.