לוגו אלכס שפירא ושות׳

ביהמ"ש העליון: הגדלת שומה ע"י ביהמ"ש יכולה להיעשות רק לאחר בקשה מפורשת ומפורטת של פקיד השומה

07/07/2011

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין הקודחים שבת בע"מ (ע"א 8305/06). 

באותו מקרה, נסוב הערעור לגבי החלטת בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע לעשות שימוש בסמכותו לפי סעיף 156 לפקודת מס הכנסה* ולהגדיל את השומה שהוּצאה למערערת. זאת, בעקבות ראיות חדשות שהוצגו לבית-המשפט אגב הדיון.

* וכך קובע סעיף זה: "בית המשפט יאשר, יפחית, יגדיל או יבטל את השומה או יפסוק בערעור באופן אחר כפי שיראה לנכון, והודעה על ההכנסה החייבת ועל סכום המס, אשר על המערער לשלם - לפי החלטת בית המשפט - תימסר לשני הצדדים".

בית-המשפט העליון קבע, כי יש לבטל את אותו נדבך בפסק-הדין, נשוא הערעור, שעניינו הגדלת שומתה של המערערת, ועל החזרת הדיון לבית-המשפט המחוזי, תוך שהוא קובע, כי "דרך המלך" לפנייה של פקיד-השומה לבית-המשפט בבקשה להגדלת השומה היא, שככל שאין מניעה מעשית לכך, לציין באופן מפורש מהי השומה הנכונה אשר לדעתו בית-המשפט צריך לקבוֹע לנישום, ולפרט את התחשיב המביא לאותה שומה.

להורדת פסק-הדין, לחצו כאן.