לוגו אלכס שפירא ושות׳

נדחתה הבקשה לאישור התובענה כנגד רשות המיסים בנושא הצמדת נקודות זיכוי כתובענה ייצוגית

29/06/2011

פורסם פסק-הדין בעניין רונית משה (ת"מ 121/08).

באותו מקרה, קבע השופט מ' אלטוביה, כי אין לקבל את הטענות המשפטיות שבבסיס התובענה הייצוגית, וממילא התנאי הקבוע בסעיף 8(א)(1) לחוק תובענות ייצוגיות – לפיו יש אפשרות סבירה שהשאלה המשפטית המהותית המתעוררת בתובענה תוכרע לטובת הקבוצה – לא התקיים.

הגם שהבקשה לאישור התובענה כנגד רשות המיסים כתובענה ייצוגית נדחתה, חשוב לשים לב לדברי השופט ביחס לעצם הגשת בקשות כאמור וליחס בינן לבין הליכי השומה הרגילים: "ברגיל תבחן בקשת אישור בשאלה פיסקאלית לאחר שהתקיים ברור שומתי. עם זאת כאשר בית משפט הדן בבקשת אישור כנגד רשות מס או כנגד רשות אחרת בשאלה פיסקאלית, מוצא כי הכרעתו בבקשה עשויה לייתר את הברור השומתי, יהא זה החריג המאפשר לדון בסוגיה, להכריע בה ולהעמיד את המבקש כמו את הקבוצה אשר בשמה טוען לכאורה, בפני הכרעה סדורה ובכך למנוע אי וודאות. רוצה לומר, לעיתים הקדמת ברור השאלה, ברגיל בסוגיה משפטית צרופה במסגרת בקשת אישור תהא יעילה מהמתנה לבירורה במסגרת ההליך השומתי. כל זאת ובלבד שהבקשה מוגשת בתום לב ולא מהווה למשל תחליף לקבלת מעין אישור מקדמי - pre-ruling לגבי שומות תלויות ועומדות וכיוצא בזה."

להורדת פסק-הדין, לחצו כאן.