לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון לחוזר המקצועי בנושא תיקון 173 לפקודת מס הכנסה

29/06/2011

במבזק מיום 15.5.2011 התייחסנו לפרסום החוזר המקצועי בנושא תיקון 173 לפקודת מס הכנסה.*

* במסגרת תיקון 173 (להורדת התיקון לחצו כאן), עודכנו ההוראות הקשורות ברצף פיצויים והותאמו למציאות שנוצרה בעקבות תיקון 3 לחוק קופות הגמל.

נספח א' לחוזר האמור כולל דוגמאות לאופן חישוב סכום התקרה אותה ניתן לייעֵד לרֶצף פיצויים בהתאם לסעיף 9(7א)(א)(4)(א) לפקודת מס הכנסה.

ברם, היום הודיעו רשויות המס, כי נפלה טעות סופר בדוגמה השלישית.
להורדת הנספח המתוקן, לחצו כאן.