לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הודעת סמנכ"ל רשות המיסים לגבי מיסוי מענק לעובדים עקב שינוי מבני

13/06/2011

במבזק מיום 30.1.2011 התייחסנו לפרסום פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בעניין ניסים (להורדת פסק-הדין לחצו כאן).

באותו מקרה, קבע בית-המשפט המחוזי בחיפה (השופט ר' סוקול), כי הסכומים ששולמו לעובדי בז"ן כפיצוי בעקבות עריכת שינוי מבנה במקום עבודתם מהווים תקבול הוני (ולא הכנסת עבודה). זאת, בהיותם תקבול בגין ויתור על הזכות להמשיך לעבוד אצל המעסיק הקודם ובגין ויתור על הזכות למנוֹע את השינוי.
עוד נקבע, כי יום הרכישה של הזכות שנמכרה על-ידי עובדי בז"ן הינה מועד ההחלטה להפריט את בז"ן (26.12.2004), וממילא שיעור המס הרלבנטי הינו 20%.

הבוקר פורסמה הנחייתו של רו"ח אהרון אליהו, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המיסים, לפקידי-השומה, ולפיה למרות פסק-הדין האמור (שלגביו רשות המיסים מתכוונת לערער לבית-המשפט העליון), עמדת הרשות בסוגיה נותרה בעינה, והיא שמדובר במענקים המשולמים לעובדים עֵקב קיומם של יחסי עבודה, ועל-כן יש לראות בהם הכנסת עבודה החייבת במס שולי.
עוד צוין בהנחיה, כי בשלב זה וכל עוד לא הוכרעה הסוגיה על-ידי בית-המשפט העליון, יש להמשיך ולנקוט בעמדה האמורה ואין לאשר הסכמי שומה הנוקטים בגישה אחרת.

להורדת ההנחייה, לחצו כאן.