לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשות המיסים פרסמה חוזר מקצועי בנושא העברת עובדים בין מעסיקים

17/05/2011

ככלל, קבלת תשלום מענק הון עקב פרישה מהווה הכנסה חייבת בידי המקבל.
עם זאת, פקודת מס הכנסה קובעת מספר מקרים בהם ניתן לדחות את חבות המס ובכללם כאשר מדובר בהעברת עובדים בין ארגונים בשליטה זהה (מעל 90%) או בין ארגונים בשליטה שאינה זהה (כגון: בעקבות שת"פ עסקי בין מעסיקים בלתי-קשורים).

רשות המסים פרסמה היום חוזר מקצועי, הקובע את הכללים לפיהם ניתן לבצע העברת עובדים בין מעסיקים מבלי שיחול אירוע מס בידי העובדים בשל צבירת כספים שהופקדו על-ידי המעביד בקופת הגמל.

 להורדת החוזר, לחצו כאן.