לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון לתקנות המס שעניינן בחיפושי נפט

03/05/2011

במבזק מיום 10.4.2011 התייחסנו לפרסומו של חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א-2011 ("החוק"),* המחיל, לאחר מספר שינויים, את המלצות ועדת ששינסקי.

* להורדת החוק, לחצו כאן.

היום פורסמו ברשומות  תקנות  ("התקנות"), המשלימות את הוראות החוק והמתקנות את תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט), התשט"ז-1956, ובכלל זאת מבטלות את התקנה שעניינה בניכוי אזילה.

להורדת התקנות, לחצו כאן.