לוגו אלכס שפירא ושות׳

פסק-דין חדש: לא ניתן לעקוף את המסלול הקבוע בדיני המס ביחס לערעור/השגה בדרך של הגשת תביעה לסעד הצהרתי

28/03/2011

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב (השופט אבי זמיר) בעניין מחקשוולי (ת"א 2117-09).

באותו מקרה, הגישו התובעים תביעה לקבלת סעד הצהרתי, לפיו חובותיהם למס הכנסה ולמס רכוש שמקורם בחייבים שנפטרו זה מכבר, התיישנו ורשויות המס מנועות ומושתקות מלטעון לקיומם של חובות אלה ו/או לפעול לגבייתם.

רשות המיסים הגישה בקשה לסילוק התביעה על הסף, וזאת בטענה, כי כל שאלה הכרוכה בחבות מס ו/או בהיקפה חיייבת להתברר בדרך המיוחדת שייעד לה המחוקק (דהיינו, בפקודת מס הכנסה או בחוק מס רכוש, לפי העניין), וכי אין להתיר מסלול עוקף באמצעות הגשת תביעה לסעד הצהרתי, כפי שניסו התובעים לעשות.

בית-המשפט המחוזי קיבל את בקשת המדינה ודחה את התביעה על הסף, תוך שהוא קובע, כי ככלל, אין להתיר מסלול עוקף להסדר התחיקתי הייחודי שבדיני המס באמצעות הגשת תביעה אזרחית.

בית-המשפט הוסיף וקבע, כי עניינם של התובעים "נופל" במובהק לגדרוֹ של כלל זה, וכי התובעים לא הצביעו על נסיבות מיוחדות וחריגות אשר יצדיקו חריגה הימנו.

בנוסף, בית-המשפט ציין, כי עצם העוּבדה שהחייבים המקוריים הלכו לעולמם אינה מַקנה לתובעים (כיורשים) כל יתרון דיוני ו/או מהותי.

להורדת פסק-הדין, לחצו כאן.