לוגו אלכס שפירא ושות׳

עדכון חשוב למי ששוקל לייסד שותפות מוגבלת או להגדיל את הונה המוגבל

27/03/2011

כידוע, שותפוּת מוגבלת אוצרת בחוּבּה יתרונות רבים ובכלל זאת יתרונות מס.

ואולם, אחד החסרונות הגלומים בהקמת שותפוּת כאמור הינה אגרת הרישום שיש לשלם לרשם השותפויות בעת ייסוד השותפוּת, ואשר הינו בשיעור מההון המוגבל של השותפוּת (1% מההון המוגבל שעד 310,000 ש"ח אך לא פחות מ-497 ש"ח; 0.6% מההון המוגבל שמעל 310,000 ש"ח ועד 1,000,000 ש"ח; ו-0.1% מההון המוגבל שמעל 1,000,000 ש"ח).
אגרה זו מוטלת גם בעת הגדלת ההון המוגבל של השותפוּת.

בהקשר זה, נבקש לעדכנכם, כי על-פי תיקון שאוּשר לאחרונה בתקנות השותפויות (רישום ואגרות) ("התיקון"), הקמת שותפוּת מוגבלת (כמו גם שותפוּת "רגילה") תחויב באגרה בסכום קבוע של 2,491 ש"ח, קרי: ללא קשר לגובה ההון המוגבל של השותפוּת. זאת, בתוקף החֵל ביום 24.4.2011 (30 יום ממועד פרסום התיקון ברשומות).
עוד נקבע בתיקון, כי הגדלת ההון המוגבל של השותפוּת לא תחויב עוד באגרה, ובלבד שמדובר בהגדלות הון שבוצעו לאחַר 24.4.2011.

נוסיף ונציין, כי התיקון קובע  פטוֹר מתשלום אגרה שנתית (שטרם שולמה) לשותפוֹּת לגבי השנים שלאחַר המועד שבוֹ הפסיקה את פעילותה והגישה לרשם השותפויות הודעה על פירוק השותפוּת, ובלבד שהתקיימו מלוא התנאים הקבועים בתיקון. הוראה זו מקבילה להוראה הקבועה בתקנות החברות (אגרות) (תיקון).

להורדת התיקון, לחצו כאן.