לוגו אלכס שפירא ושות׳

חובת דיווח תוך 30 יום לרשויות המס בגין מכירת נכסים – לא רק לגבי מקרקעין

24/02/2011

כידוע, בעקבות תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, יש להגיש לפקיד-השומה דיווח על מכירת נכס (שאינו מקרקעין בישראל) תוך 30 יום ממועד המכירה.* זאת, לרבות אם נוצר הפסד במכירה.

* החובה להגיש דו"ח על מכירת נכס ולשלם מקדמה על רווח ההון אינה חלה על מכירת ניירות-ערך נסחרים ויחידות בקרנות נאמנות ובלבד שבמועד המכירה נוכה מס במקור מרווח ההון. אם לא נוכה מס במקור כאמור, יש להגיש דיווח חצי-שנתי (להרחבה בעניין זה לחצו כאן).

כמו-כן, אם מדובר ברווח הון, על המוכר לשלם, במועד האמור, מקדמה בסכום המס החָל על רווח ההון.

בהקשר זה, נבקש לעדכנכם, כי רשויות המס פרסמו לאחרונה טופסי דיווח מעודכנים לגבי מכירת נכס בידי יחיד* ובידי חברה.**

* להורדת הטופס, לחצו כאן.
** להורדת הטופס, לחצו כאן.