לוגו אלכס שפירא ושות׳

מוכר שחילק דירת מגורים ל-3 דירות זכאי לפטור ממס שבח בגין דירה אחת בלבד

29/12/2010

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין איבגי.

באותו מקרה, המחלוקת בין הצדדים נגעה לשאלת פטוֹר ממס שבח בגין מכירת בית מגורים הרשום כבית פרטי אחד ואשר חולק ל-3 דירות.
בית-המשפט העליון דחה את הערעור וקבע, כי שני המבחנים הרלבנטיים לבחינת היותה של דירה דירת מגורים -- דהיינו, מבחן השימוש והמבחן האובייקטיבי -- מובילים, בנסיבות המקרה, למסקנה זהה והיא שהנכס כולל שלוש דירות מגורים ולא דירת מגורים אחת, וממילא המערער היה זכאי לפטוֹר ממס שבח רק בגין הדירה הגדולה מבין שלוש הדירות.

להורדת פסק-הדין, לחצו כאן.