לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכורת – יש לשקול חילוף זכויות במקרקעין לפני יום 31.12.2010

12/12/2010

תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין קבע, בין היתר, הקלוֹת מס לגבי מכירת אופציות במקרקעין (פרק חמישי 2 לחוק), חילוף זכויות במקרקעין (פרק חמישי 3) ופינוי בינוי (פרק חמישי 4).
בעוד שהקלוֹת המס לגבי מכירת אופציות ופינוי בינוי הפכו להוראות-קֶבע, הקלוֹת המס לגבי חילוף זכויות במקרקעין הוארכו בשעתו עד ליום 31.12.2008, ובעקבות התפזרותה של הכנסת ה-17 לפני תום תקופת כהונתה, תוקפן הוארך, אוטומטית, עד ליום 23.5.2009.*

* זאת, מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת.

ביום 31.12.2009 פורסם ברשומות תיקון 66 לחוק מיסוי מקרקעין,* לפיו הקלוֹת המס לגבי חילוף זכויות במקרקעין הוארכנה רטרואקטיבית מיום 1.1.2009 ועד ליום 31.12.2010.

* להורדת התיקון, לחצו כאן.

הואיל ואין זה ברור בשלב זה האם הקלוֹת המס לגבי חילוף זכויות במקרקעין תוארכנה פעם נוספת (או, לחלופין, תהפוכנה להוראת-קבע), מומלץ לשקוֹל לבצע חילוף כאמור עד תום שנת-המס 2010.