לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם חוזר מקצועי בנושא תקנות עידוד השקעות הון (הפחתת מחזור בסיס), התשס"ז-2007

18/10/2010

סעיף 74 לחוק עידוד השקעות הון קובע את אופן ייחוס ההכנסה החייבת לחֵלקי המפעל השונים, וזאת תוך השוואה למחזור הבסיס של המפעל, כפי שהיה לפני ההשקעה נשוא ההטבות.
במסגרת תיקון 60 לחוק עידוד השקעות הון, נוסף סעיף 74(ה) לחוק, לפיו שר האוצר ושר התמ"ת רשאים לקבוע הוראות בדבר המקרים והאופן בו תבוצע הפחת מחזור הבסיס.
ביום 2.9.2007 פורסמו תקנות עידוד השקעות הון (הפחתת מחזור בסיס), התשס"ז-2007 ("התקנות"), שעניינן בתנאים שבהתקיימם מפעל מאושר או מפעל מוטב זכאים להפחתת מחזור הבסיס, ובאופן ההפחתה.

היום פורסם חוזר מקצועי בנושא התקנות.

להורדת החוזר, לחצו כאן.