לוגו אלכס שפירא ושות׳

סנקציות כנגד חברות שאינן ממלאות את חובותיהן לרשם החברות

18/10/2010

במבזק מיום 11.2.2008 התייחסנו ליתרונות הגלומים בפירוק מרצון של חברות פרטיות שאינן פעילוֹת.

אחד היתרונות שמנינו הינו החיסכון בתשלום אגרות שנתיות לרשם החברות: כידוע, חברה פרטית חייבת כל שנה לא רק בדיווח לרשם החברות אלא גם בתשלום אגרה שנתית בגובה של כ-1,300 ש"ח, כאשר אי-תשלום האגרה עשוי להביא לביצוע הליכי גבייה מכוח פקודת המיסים (גביה).*

* זאת, בעקבות תיקון שהתקבל במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2007.

בהקשר זה, נבקש לעדכנכם, כי בימים אלה נשלח לכלל החברות המופיעות ברשם החברות כפעילוֹת ואשר לא מילאו חובותיהן לרשם החברות (אי-תשלום אגרה שנתית ו/או הגשת דו"ח שנתי במועד) מכתב ובו מידע בדבר "חברה מפרת חוק", לרבות הסנקציות שתינקטנה כנגדן.

 

להורדת המכתב, לחצו כאן.