לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכורת – יש להגיש בקשה לחידוש אישור להכרה במוסד ציבורי לעניין תרומות עד ליום 31.10.2010

03/10/2010

כידוע, תרומה למוסד ציבורי שאוּשר לעניין זה על-ידי רשויות המס, מַקנה לתורם זיכוי ממס. זאת, בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

בעבר, אישור רשויות המס לעניין סעיף 46 לפקודה הוארך באופן אוטומטי.
ברם, לאחרונה, הודיעו רשויות המס, כי מוסד ציבורי אשר תוקף האישור שברשותו יפוג החֵל ביום 31.12.2010 יידרש להגיש בקשה להארכת האישור.

לעניין זה, פרסמו רשויות המס קובץ הנחיות להגשת הבקשה לחידוש, הכולל שבעה נספחים שעל המוסד הציבורי למלא ולהגיש למחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים ברשות המיסים (אין למסוֹר את הבקשה במשרדי פקיד-השומה בו מתנהל תיקו של המוסד הציבורי).
המועד האחרון להגשת הבקשה כאמור הינו 31.10.2010.

להורדת הבקשה לאישור, לחצו כאן.